Ratebetaling er en mulighed

Du er velkommen til at dele din betaling i 2 rater.

1. rate betales ved tilmelding og 2. rate ifgl. aftale - dog senest 1/11 (ved kursusstart i efteråret).

Kontakt venligst kontoret på tlf. 39 67 06 11 eller send en mail til info@gof.dk for at lave aftale herom.