Tilskud

Priser

Er man arbejdsledig, efterlønsmodtager, pensionist eller Su-studerende bosiddende i Gladsaxe Kommune, har man ret til at modtage
12 kr. pr. lektion i tilskud til undervisning samt 24 kr. til foredrag eller debatarrangementer. "Tilskudsprisen" er anført ud for hvert hold med pris i parentes (kr.)

Dokumentation

Kommunen pålægger aftenskolen at sikre sig dokumentation i forbindelse med tilskud.

Da en stor del af deltagerne benytter sig af at betale over giro, er muligheden for automatisk dokumentation ikke til stede, hvorfor vi må bede: 

· Arbejdsledige - om dagpengekort med stempel fra arbejdsformidlingen 

· Efterlønsmodtagere - dokumentation fra A-kassen/kopi af månedsopgørelsen 

· Pensionister, der ikke er fyldt 65 år - "pensionsmeddelelse" 

· Studerende - dokumentation fra SU-styrelsen

BEMÆRK at man skal bo i Gladsaxe Kommune.