Vores kurser

Sundhed, trivsel og folkeoplysning – ikke kun fysisk, men også mentalt og socialt. Det er måske det nye, at man ser på alle 3 aspekter samlet.

Sundhed i bred forstand opnås af flere faktorer, som også omhandler det, at man overhovedet gør noget, som f.eks. at deltage i et kursus og komme ud blandt andre mennesker i et fællesskab.

Fysisk bevægelse og sund kost har selvfølgelig stor betydning, men interessant er det, at man også bliver fysisk sund af at beskæftige sig med noget mentalt og socialt, som interesserer én.

Aftenskolerne har traditionelt set betragtet deltagere som hele mennesker og har givet både fag og form betydning og i vid udstrækning bidraget til, at også mennesker med særlige udfordringer har adgang til aftenskoletilbud.

Derfor glæder vi os til igen i denne sæson at tilbyde arbejdsledige, efterlønsmodtage, pensionister og S.U. berettigede bosiddende i Gladsaxe Kommune et flot tilskud fra Gladsaxe Kommune på kr.12,- pr. lektion og kr.24,- ved foredrag/debatarrangementer.

Vi har plads til alle – hold dig ikke tilbage – ej heller, hvis du eks. som kørestolsbruger ønsker at deltage i undervisningen.

Vel mødt til en ny sæson med mange gamle og nye tilbud, hvor lærere, administration og bestyrelse ønsker alle hjerteligt velkommen.

 

Gurli Danielsen                        Jens Thomsen
Bestyrelsesformand                  Skoleleder