Onsdagstræf

Bagsværd Kirke - Onsdagstræf

Alle onsdagstræf finder sted fra kl. 14 til 16 og koster 20 kr. Tilmelding kun nødvendig i december, juni og juli - Velkommen!

Bagsværd Kirke, ”Mødesalen” Taxvej 14-16

Vi julehygger! Onsdag den 19. december 2018
Tilmelding senest den 14. december 2018 på tlf. 44 98 41 41.

Onsdag, 30. januar kl. 14: "Liv og levned. Fra tømrer til kunstmaler"
Leif Sylvester Petersen er oprindeligt udlært som tømrer, sammen med Erik Clausen blev han gadegøgler i 70'erne, nu virker han som kunstner og musiker. Sylvester vil fortælle om sit liv og sin nye bog "Danmark".

Onsdag, 27. februar kl. 14: "Rosenborg i Kongens Have"
Rosenborg samlingerne er helt enestående i Danmark. Her findes
kronregalierne og mængder af smukke genstande fra Christian d. Fjerdes tid og frem til 1863.
Lektor Erling Krog vil fortælle og vise billleder fra hele slottet.

Onsdag, 27. marts kl. 14:"Ulven i myte, kultur og tro"
Mennesket og ulven har en lang historie sammen, spækket med beretninger
og myter. Vi finder rovsyret som en urkraft i den nordiske mytologi, som
modsætning til den gode hyrde, Jesus, og endda som et sexsymbol i
populærkulturen.Efter mere end 200 års fravær er ulven vendt tilbage til den danske natur og med den også fortidens overleveringer.
Historiker, journalist og forfatter Niels Hein fortæller

Onsdag, 24. april kl. 14: "Huslærer på Aalholm"
I årene 1913-15 var den unge stud theol. Finn Tulinius, ansat som huslærer for den unge Johan Otto Raben-Levetzau på Aalhom slot på Lolland. Gennem breve til sine forældre fortæller han levende om alt, hvad han oplever på Aalholm.
Hvem vidste, at ”Downton Abbey” også fandtes på Lolland under 1. verdenskrig!
Finn Tulinius' datter Marianne og svigersøn Hans viser billeder, fortæller om og læser uddrag af den store brevsamling.

Onsdag, 29. maj kl. 14: "Flaget fra himlen. En eftermiddag om Dannebrog"
I juni 2019 er det 800 år siden, at Dannebrog vistnok faldt ned fra himlen under Valdemar Sejrs felttog i Estland, og siden begyndelsen af 1500-tallet har
legenden været en helt naturlig del af vores nationale historie.
Vi synger og hører musik om Dannebrog.
Ved organist Jørgen Ellegård og sognepræst Charlotte Pedersen

Onsdagene 26. juni og 31. juli kl. 14: Vi sommerhygger.
Tilmelding senest 21. juni og 26. juli på tlf. 44 98 41 41.